SoundPimp gjenskaper stereolyden

When recording stereo sound in a studio, the classical method is to position two microphones in a so-called L junction where the microphones are placed at a distance equal to the distance between ears.

But that assumes that the listener using headphones.

Only headphones give every cent the right sound without sound from one channel interferes with the other. Crosstalk, or crosstalk, called this problem.

Resented

The inventor Carl Henrik Janson has been interested in natural sound throughout life. Although he acquired a plant for half a million dollars he was annoyed by the fact that audio was better in cheap headphones.

– Jeg ville ha vokalisten inn i stua der vedkommende sto på scenen. Men det var ikke mulig. Problemet er at når vi hører lyd gjennom høyttalere, så hører vi hver av kanalene nesten like godt i begge ørene. Slik krysstale ødelegger for de beste anlegg. Men det er ikke lett å gjøre noe med det. Lyd er komplekst. Den trenger inn over alt og varierer fra rom til rom med resonanser og reflekser. Det er vanskelig å skape god lyd i et stuemiljø, sier Janson.

Løsningen

Dette problemet, som har vært med siden stereoens barndom, ville han gjøre noe med. Og det har han gjort.

– Løsningen ligger i å kompensere for den akustiske krysstalen før den kommer til høyttaleren. Det vi gjør er å lage en form for digital krysstale om vi legger oppå lydsignalet og som motvirker den akustiske krysstalen. Resultatet er at lyden i høyttalerne blir slik produsenten ville den skulle være.

– Det høres veldig bra ut i høyttalere, men lyder ikke bra i hodetelefoner, derfor kan effekten skrus av og på. Ikke bare sprer SoundPimp ut lydbildet og fordeler vokalen og instrumentene der de skal være. Programmet gjør også at detaljene i musikken kommer til sin rett og du hører ting som tradisjonell lydbehandling rett og slett maskerer ut, sier Janson.

Perfekt for lydstrømming

Siden programvaren trenger en PC eller Mac for å fungere, er lydstrømming noe som passer Janson perfekt. Personlige datamaskiner er gode lydkilder enten man leverer lyden via enkle PC-høyttalere eller til store stereoanlegg.

Vi er blitt vant med å plassere høyttalerne langt fra hverandre for å få stereoeffekten. Det er ikke nødvendig med SoundPimp.

Faktisk skal de heller stå nær hverandre for å skape det beste lydbildet som uansett brer seg ut 120 til 150 grader i forhold til lytteren.

– Det man bør huske på er å vinkle høyttalerne mellom 15 og 40 grader mot hverandre.

Testing

We got a taste of Janson’s claim via a tablet with stereo speakers, a laptop and via a large stereo equipment.

It worked impressively well. In relation to the speaker sound we’re used to, we could hear how much better instruments and vocals were distributed in the room. We could clearly hear the instruments well into the side of such a primitive source as a tablet.

At home in the office, we loaded the software and installed on your PC that is hooked up with a pretty good 4-Z-Cinema 2.1 sound system from Logitech. At least we thought it was good before. For the world how much better it sounds with SoundPimp… …The sound is much clearer and broader. Sound you were not sure where it came from before you can almost touch. When we click us back to the original sound is almost like driving over it with an iron. The breadth and depth disappears.

SoundPimp is here to stay on this PC.

 

 

Vi fikk en smakebit på Jansons påstand både gjennom et nettbrett med stereohøytalere, en bærbar PC og via et stort stereoanlegg.

Det virket imponerende godt. I forhold til høyttalerlyden vi er vant med kunne vi høre mye bedre hvordan instrumenter og vokalist fordelte seg foran oss. Vi kunne tydelig høre instrumentene langt ut på siden fra en så primitiv lydkilde som et nettbrett.

Hjemme på kontoret lastet vi ned programvaren og installerte på PC-en som er koblet opp med et ganske bra 4-Z-Cinema 2.1 lydsystem fra Logitech. I hvert fall trodde vi det var bra før. For du verden hvor mye bedre det lyder med SoundPimp.

Det er mulig å kontrollere både lydstyrken og effekten av lydbehandlingen gjennom kontrollpanelet til SoundPimp.

Musikkontroll: I SoundPimps kontrollpanel kan man velge mellom vanlig stereo og stereo som er forbedret, og man kan justere virkningen av algoritmene. Foto: Odd R. Valmot

 

Trukket helt ut til maksimum høres det ille ut og helt i bunnen er virkningen liten. Men i midten er sweetspot. Du verden hvor stor effekten er. Lydbildet blir mye klarere og bredere. Lyd du var usikker på hvor kom fra før kan du omtrent peke på. Når vi klikker oss tilbake til originallyden er det omtrent som å kjøre over den med et strykejern. Bredden og dybden forsvinner.

SoundPimp er kommet for å bli på denne PC-en.

Mye feil

I følge Janson er opptil halvparten av lydenergien fra høyttalerne feilinformasjon, selv om hjernen vår etter beste evne prøver å rette den opp og gjenskape lydbildet.

Prøv selv: HD SoundLab, som utvikler SoundPimp, har lagt ut en demonstrasjon på nettet på hvordan effekten er. Den finner du her.

 

 

Kommentarer (8)

Anbefales på det sterkeste for musikkinteresserte!
 
Det er det sykeste! Utrolig bra.
 
+1